Nye indlæg

Isis Child - Strange Days (in Danish and English)

17-10-2011
Dansk:
Første gang jeg lagde ører til Isis Child's seneste udspil, Strange Days troede jeg et splitsekund at det var Gary Moore, men det var det selvfølgelig ikke, men starten på Moore's "You Gonna Break My Heart Again" fra "Corridors Of Power" og Isis Child's "Let's Take A Walk" er helt ens, bortset fra et lille up-tempo hos sidstnævnte. Jeg anklager IKKE nogen for at stjæle - jeg synes at det er fedt og lidt frækt at starte på samme måde. Isis Child består af Freddy Mazzucco på guitar, Nathalie Pellissier på sang, Alain Rinallo, Hugo Adam & Mathias Lechartier deles om bassen, David Zecca & Chris Drouin deles om trommerne og Robert Geoffroy, Julien Spreutels deler trommerne.

Freddy Mazzucco kommer oprindeligt fra den Franske Riviera, har tilbragt 12 år i USA, men er hjemvendt til Rivieraen og mødte her Nathalie Pellissier. De indspillede så denne cd i Belgien og fik den mixet i Sverige. De er faktisk blevet ret glade for Sverige, hvilket forhåbentlig kan afkaste nogle Danmarksbesøg. Grunden til al den snak om baggrund osv er fordi jeg er blevet mere og mere glad for denne cd. Der er for det første nogle ret gode numre og for det andet er det rigtig flot spillet, smukt og charmerende sunget og flot flot produceret.

Det er svært at vælge et ynlingsnummer fordi der er spå meget godt - så det må blive stort set hele Strange Days.

Stilen er pop-rock af bedste skuffe, med en sang der minder lidt om Doro. Der er en tydelig 80'er rock feeling og lyd, men ved ikke om det er med vilje. Der er som sagt noget Gary Moore over noget af det og noget Doro og også noget Heart... ikke nogen ringe blanding, når man har fået det til at lykkes så godt som tilfældet er her. I stilen pop-rock ligger den i den absolutte top, synes jeg. Der er nogle flotte basgange der skiller sig ud hist og her. Lyden er generelt meget flot og på Someone, erotisk drømmende.

Der er 12 perler på denne cd. Selvom den har titlen Strange Days har den intet med The Doors at gøre, skylder jeg måske at sige.

Strange Days er udkommet via Yesterrock

(6 ud af 6)

Lyt til Isis Child: www.myspace.com/isischild
___________________________________________________

English:
 
The first time I did hear Isis Child's latest album, Strange Days I thought for a split second that it was Gary Moore. Of course it wasn't, but the start of Moore's "You Gonna Break My Heart Again" from the "Corridors Of Power" and Isis Child's "Let's Take A Walk" is quite identical except for a small up-tempo in the latter. I DO NOT accuse someone of stealing - I think it's cool and a bit cheeky to start the same way. Isis Child consists of Freddy Mazzucco on guitar, Nathalie Pellissier the song, Alain Rinallo, Hugo Adam & Mathias Lechartier shares the bass, David Zecca & Chris Drouin share the drums and Robert Geoffroy, Julien Spreutels share keyboards. 

Freddy Mazzucco comes originally from the French Riviera, has spent 12 years in America but returned to the Riviera, and there he met Nathalie Pellissier. They recorded this CD in Belgium and had it mixed in Sweden. They have actually been quite happy with Sweden, which hopefully will give us some Denmark visits.

The reason for all the talk about the background etc. is because I have become more and more fond of this CD. There are, first, some great tracks and secondly it is very nice played, beautiful and charming sung and the production is fab.

It's hard to choose a favourite track because there are so many great songs - so it must be the entire CD; Strange Days. 

The style is classic rock/pop-rock at its best, with a vocal that reminds me of Doro. There is a clear '80s rock feel and sound, but do not know if this is intented. As I said before, there's some Gary Moore-ish, some Doro-ish and also some Heart-ish in the songs ... not a bad mix when you've got it to succeed so well as is the case here.  

There are some great bass lines that stands out here and there. The sound is generally very nice and "Someone" has a erotic dreamy feeling.

There are 12 gems on this CD. Maybe I owe you this little information, although it is titled Strange Days it has nothing to do with The Doors.

Strange Days is out on Yesterrock

      (6 ud af 6) 

Listen to Isis Child: www.myspace.com/isischild


Kategori: Anmeldelser

Kommentarer

Der er ingen kommentarer til dette indlæg

Skriv en kommentar

callerock@gmail.com